Dny globálního rozvojového vzdělávání

V Uherském Brodě, městě Jana Amose Komenského, Učitele národů, zakladatele moderní pedagogiky, se uskuteční dny vzdělávání, poznávání a rozvoje s názvem Dny globálního rozvojového vzdělávání. Globální rozvojové vzdělávání (dále jen GRV) je celoživotním vzdělávacím procesem a rozvíjí nové přístupy ve vzdělávání pro budoucnost.

Seminář je určen těm, kteří se chtějí dovědět více o tématech GRV, chtějí začít nebo se zdokonalit v začleňování témat GRV do výuky, života školy i do svého osobního života. Je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí pracovat na svém profesním i osobnostním rozvoji. Seminář poskytne možnost najít inspiraci v navštívených školách, v práci svých kolegů, účastníci budou moci sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, ale i to, co se jim nedaří, o co usilují, hledat cesty k řešení problémů a navazovat nové kontakty.

Dny Komenského 2019 program Muzeum J. A. Komenského

Čtvrtek 17. 10. 2019

Slavnostní zahájení semináře v Muzeu J. A. Komenského, vystoupení zahraničních hostů, ředitel muzea Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. – aktivity muzea pro pedagogy, odkaz J. A. Komenského, workshopy – Po stopách Komenského, Český červený kříž, I Walk Uherský Brod – komentovaná procházka se studenty gymnázia po pěti historických místech města, která jsou spojena s životem místních židovských obyvatel v době 2. světové války, zahraniční výjezdy NIDV ke GRV, prohlídka muzea, společný večer v ZUŠ Uherský Brod – beseda s profesorem Flossem (český filosof, komeniolog a historik filosofie) na téma globální problémy v díle J. A. Komenského, scénka na téma Komenský a vzdělávání v provedení žáků ZUŠ.

Dny Komenského 2019 program planetárium

Pátek 18. 10. 2019

Představení škol ZŠ Mariánské náměstí a gymnázia J. A. Komenského, projekty škol (Ze školních lavic, Vláda věcí tvých k tobě se navrátí, Cena Vévody z Edinburghu), ukázkové hodiny s tematikou GRV, které budou realizovat učitelé – účastníci zahraničních studijních cest organizovaných NIDV, učitelé gymnázia J. A. Komenského a studentky PF UK Praha, workshopy – planetárium – Vesmírné smetí, MŠ Primátora Hájka – ekologická zahrada, školní plán EVVO, PaedDr. Bistrá (ředitelka ZŠ) – Řešení krizových situací v rámci finanční gramotnosti.

Dny Komenského 2019 program Vlčnov

Sobota 19. 10. 2019

Návštěva Vlčnova – muzejní památková usedlost, seznámení s tradicí Jízdy králů (Jízda králů ve Vlčnově je od roku 2011 zapsána na seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva), procházka do búd.

Obsah semináře

Seminář je pro účastníky zdarma včetně ubytování a stravování. Dopravu si účastníci hradí sami. Přihlášeným účastníkům budou postupně zasílány doplňující informace, detailní program semináře, anotace jednotlivých bodů programu.

Jak Google využívá soubory cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam.

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. Pomáháte nám tím stránky vylepšovat.